Paul Brunton Daily Note

… Živočich ustupuje svým touhám a pocitům mnohem rychleji než člověk, protože jedná podle instinktu. Člověk, pokud je živočichem, jedná také podle instinktu. Ale v rozsahu, do něhož vyvinul rozum a vůli, vyvinul kontrolu onoho instinktu, který zmírňuje nebo ovládá jeho touhy a jeho city. Lidé, kteří jsou na stupni vývoje blíže k říši živočichů, ustupují vášni a hněvu mnohem ochotněji, protože mají méně sebevlády.

5.6.4.187
Poslouchat2020-12-04

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 5
  • Kategorie 6: Emotions and Ethics
  • Kapitola 4: Purify Passions
  • Číslo: 187, Výňatek

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se