Paul Brunton Daily Note

Vi er vet ikke nok om meningen med livet og er ikke tilstrekkelig interessert i målet med livet. I vår uvitenhet guddommeliggjør vi maskinen og ødelegger oss selv. I vår likegyldighet mister vi sjansen til å få sjelefred.

9.13.2.644
2020-10-20

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 9
  • Kategori 13: Human Experience
  • Kapittel 2: Living in The World
  • Nummer: 644

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se