Paul Brunton Daily Note

... hvorfor underviser ikke alle lærere om den korte veien? Svaret er: Fordi folk ikke har nok styrke til å gi opp egoet og ikke er villige til å vende seg mot lyset med en gang ...

3.2.1.209
2020-10-21

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 3
  • Kategori 2: Overview of Practices Involved
  • Kapittel 1: Ant's Long Path
  • Nummer: 209, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se