Paul Brunton Daily Note

Det høyere selvet påvirker egoet, men påvirkes ikke selv av det. Dets eksistens fortsetter ganske uavhengig av egoets gjenfødelser på jorden, og fortsetter å eksistere når egoet forsvinner...

14.22.3.352
2020-10-27

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapittel 3: The Overself's Presence
  • Nummer: 352, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se