Paul Brunton Daily Note

… det høyeste arbeidet man kan anvende sin intellektuelle kraft til, er å søke årsaken til menneskelig eksistens...

16.26.4.88
2021-01-19

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 16
  • Kategori 26: World-Idea
  • Kapittel 4: True Idea of Man
  • Nummer: 88, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se