Paul Brunton Daily Note

... det er både naturlig og uunngåelig at den som har kommet inn i det høyere selvets rikere liv, skal gi uttrykk for noen av dets høyere krefter ...

16.25.2.296
2020-10-25

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 16
  • Kategori 25: World-Mind in Individual Mind
  • Kapittel 2: Enlightenment Which Stays
  • Nummer: 296, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se