Paul Brunton Daily Note

Så utilstrekkelige konstruerte setninger fortoner seg når en skal beskrive et glimts sanne under, jegets forsvinning og det høyere selvets ankomst til noen!

14.22.6.240
2021-01-27

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapittel 6: Experiencing a Glimpse
  • Nummer: 240

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se