Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

Slike uforglemmelige glimt av et høyere liv som gir oss mot og trygghet kan inntreffe, ikke bare i starten av vår åndelige reise, men også i starten av hver ny syklus av reisen.

14.22.4.52
2021-10-23

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapittel 4: Introduction To Mystical Glimpses
  • Nummer: 52

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se