Paul Brunton Daily Note

Under dödsprocessen kan sökarens långa längtan efter andligt förverkligande gå i uppfyllelse…

6.9.1.95
Lyssna2019-04-21

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 6
  • Kategori 9: From Birth to Rebirth
  • Kapitel 1: Death, Dying, and Immortality
  • Nummer: 95, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se