Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

Siden kreativitetens gave tilhører oss alle og kan brukes på alle områder av et menneskes liv, er det mye vi kan gjøre selv for å forme vårt liv, hvis vi anstrenger oss og bruker viljestyrke.

6.9.4.121
2021-12-03

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 6
  • Kategori 9: From Birth to Rebirth
  • Kapittel 4: Free Will, Responsibility, and The World-Idea
  • Nummer: 121

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se