Paul Brunton Daily Note

I det vidunderlige øyeblikket hvor søvnen glir over i våken tilstand opplever vi et slags begynnende glimt, som dessverre forsvinner uten å oppfylle sitt løfte, så snart tingenes verden kommer helt inn i oppmerksomhetsfeltet. Og det er nettopp dette som er verdien av denne tilstanden, både for det vanlige mennesket og for den kommende yogien. Den er uten objekter. Det er «jeg» uten en verden. Det er bevissthet-i-seg-selv. Riktignok er det en flyktig tilstand som ikke varer ved, men vi kan lære oss å bli værende i den.

15.23.6.77
2022-10-03

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 15
  • Kategori 23: Advanced Contemplation
  • Kapittel 6: Advanced Meditation
  • Nummer: 77

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se