Paul Brunton Daily Note

Normal erfaring får et menneske til å identifisere seg med kroppen, men det unnlater å gå lengre og dypere og spørre seg selv: «Hvem er til stede i kroppen?»

6.8.1.86
2022-10-04

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 6
  • Kategori 8: The Ego
  • Kapittel 1: What Am I
  • Nummer: 86

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se