Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

Шри Рамакришна... ”Умът обикновено се движи в трите долни чакри.  Но ако се издигне над тях и достигне до сърцето, човек получава видение на Светлина... Дори когато достигне гърлото, Умът може да слезе надолу отново (от съвършено неземно съзнание - ПБ). Човек трябва да бъде винаги нащрек. Само ако умът му достигне до мястото между веждите, няма повече страх от падане. Върховният Аз е толкова близо.”

15.23.7.306
2021-09-20

  • От The Notebooks of Paul Brunton, Том 15
  • Категория 23: Advanced Contemplation
  • Глава 7: Contemplative Stillness
  • Номер: 306

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se