Paul Brunton Daily Note

We are having problem with our mailserver - we are not able to send any daily notes!

Den frihet vi känner i sådana ögonblick, och den tröst vi får av dem, ger oss en uppfattning om värdet av det avlägsna målet.

14.22.4.100
Lyssna2021-06-24

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 14
  • Kategori 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitel 4: Introduction To Mystical Glimpses
  • Nummer: 100

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se