Paul Brunton Daily Note

Svatý Jan z Kříže, nespravedlivě vězněný, viděl svou celu naplněnou světlem, když se mu jedné noci zdálo, že se zjevila Panna Maria a přislíbila mu pomoc, jestliže uprchne. Martinus, dánský mystik, mi řekl, že Ježíš se mu zjevil v meditaci, obklopený světelnou koulí.

14.22.4.193
2022-08-13

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 14
  • Kategorie 22: Inspiration and the Overself
  • Kapitola 4: Introduction To Mystical Glimpses
  • Číslo: 193

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se