Paul Brunton Daily Note

Světová Mysl udržuje v jediné věčné myšlence celou Světovou Ideu.

16.27.2.16
2022-05-23

  • Zápisky Paula Bruntona, svazek 16
  • Kategorie 27: World-Mind
  • Kapitola 2: Nature of World-Mind
  • Číslo: 16

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se