Paul Brunton Daily Note

Dessa försök att reducera egots dominans kan pågå hela livet utan att ens då upplevas som särskilt framgångsrika. Men ändå är de av högsta värde som förberedelse för det fullständiga uppgivandet av egot när det — genom nåd — plötsligt stiger upp i hjärtat.

6.8.4.422
Lyssna2019-05-19

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 6
  • Kategori 8: The Ego
  • Kapitel 4: Detaching from The Ego
  • Nummer: 422

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se