Paul Brunton Daily Note

Den andliga människa som verkligen vet vad hon vill har mer frihet att välja än andra, hon har mer makt och möjlighet att forma sitt liv och att utjämna sin karma. Men också mer frihet att skapa en ny, god karma som utplånar hotande eller existerande dålig karma.

6.9.4.81
Lyssna2019-01-19

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 6
  • Kategori 9: From Birth to Rebirth
  • Kapitel 4: Free Will, Responsibility, and The World-Idea
  • Nummer: 81

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se