Paul Brunton Daily Note

… En nation utan någon äkta andlig inspiration är en nation utan ryggrad. Den kommer att kollapsa när det stora testet kommer.

12.17.7.63
Lyssna2019-03-20

  • Från The Notebooks of Paul Brunton, volym 12
  • Kategori 17: The Religious Urge
  • Kapitel 7: Beyond Religion As We Know It
  • Nummer: 63, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se