Paul Brunton Daily Note

… ludzie, którzy na skali ewolucji znajdują się bliżej królestwa zwierząt, łatwiej ulegają pasji i złości, ponieważ samokontrola przychodzi im trudniej.

5.6.4.187
2020-12-04

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 5
  • Kategoria 6: Emotions and Ethics
  • Rozdział 4: Purify Passions
  • Numer: 187, Wyciąg

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se