Paul Brunton Daily Note

… pozycja ciała, w której dosięga nas przebłysk z wnętrza, nie powinna być w żaden sposób zmieniana. Wszelkiego rodzaju wymówki dla takiej zmiany będą inspirowane przez ciągle niespokojny niższy umysł, ale należy się im przeciwstawiać i odrzucać. Nawet pretekst sugerujący, że lepiej byłoby udać się do zwykłego i wygodnego miejsca medytacji, powinien być nie do przyjęcia. Kontemplacja powinna się rozpocząć i trwać do końca dokładnie w tym miejscu, w którym po raz pierwszy poczuliśmy przebłysk wyższego Ja…

14.22.8.107
2021-03-02

  • Z The Notebooks of Paul Brunton, tom 14
  • Kategoria 22: Inspiration and the Overself
  • Rozdział 8: Glimpses and Permanent Illumination
  • Numer: 107, Wyciąg

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se