Paul Brunton Daily Note

En oppriktig og urokkelig åndelig søker har mer frihet til å velge enn andre, hun eller han har krefter til å forme sitt liv og utjevne karma. Men også til å skape god karma som visker ut truende eller eksisterende dårlig karma.

6.9.4.81
2019-01-19

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 6
  • Kategori 9: From Birth to Rebirth
  • Kapittel 4: Free Will, Responsibility, and The World-Idea
  • Nummer: 81

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se