Paul Brunton Daily Note

...En nasjon uten noen ekte form for åndelig inspirasjon, er et samfunn uten ryggrad. Det vil kollapse når den store testen kommer.

12.17.7.63
2019-03-20

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 12
  • Kategori 17: The Religious Urge
  • Kapittel 7: Beyond Religion As We Know It
  • Nummer: 63, Utdrag

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se