Paul Brunton Daily Note

Vi kan holde det gående hele livet med å forsøke å redusere egoets dominans, og fortsatt ikke synes vi lykkes i særlig grad. Likevel er det en svært verdifullt forberedelse til en full overgivelse av egoet, når det plutselig - ved nådens hjelp – stiger opp i hjertet.

6.8.4.422
2019-05-19

  • Fra The Notebooks of Paul Brunton, volume 6
  • Kategori 8: The Ego
  • Kapittel 4: Detaching from The Ego
  • Nummer: 422

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se