Paul Brunton Daily Note

Ei riitä, että keräät muiden ihmisten ideoita. Sinun täytyy myös itse luoda alkuperäisiä. Sinun on mentävä puhtaaseen hiljaisuuteen ja ajateltava itsenäisesti, analysoitava ongelmia ja otettava ne kohdallasi huomioon sekä rukoiltava valaistumista.

5.7.3.30
2023-03-27

  • Sarjasta The Notebooks of Paul Brunton, nide 5
  • Osa 7: The Intellect
  • Luku 3: The Development of Intellect
  • Jae: 30

The notebooks are copyright © 1984-1989 The Paul Brunton Philosophic Foundation

This site is run by Paul Brunton-stiftelsen · info@paulbruntondailynote.se